Klasa 0 – „Jesteśmy dziećmi Bożymi”  Aneta Rayzacher-Majewska, Anita Klebanowska, Sebastian Rychliński, Urszula Kryczka  Wydawnictwo Katechetyczne.

Klasa I – „W imię ojca i syna i ducha świętego” ks. Robert  Rafał Szewczyk, dr Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniewska, ks. Jan Staruchowicz  Wydawnictwo Katechetyczne.

Klasa II – „To jest mój syn umiłowany”  ks. Robert Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniewska, Mateusz Przelaskowski, ks. Adam Bielinowicz Wydawnictwo Katechetyczne.

Klasa III –  „Kto spożywa moje ciało ma życie” ks. Robert Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniewska, Mateusz Przelaskowski Wydawnictwo Katechetyczne

Klasa IV- „Trwajcie w miłosci mojej”  ks. Robert Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniewska, Mateusz Przelaskowski, ks. Adam Bielinowicz Wydawnictwo Katechetyczne

Klasa V- „Bóg nas szuka” ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek Wydawnictwo Katechetyczne

Klasa VI – „Jezus  nas zbawia” Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Michał Małek, Dorota Kornacka Wydawnictwo Katechetyczne

Klasa VII-„ Kościół wskazuje nam drogę” ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek, ks. Marcin Bartnikowski, ks. Krzysztof Pateju  Wydawnictwo Katechetyczne

Klasa VIII-  „Duch święty nas uświęca”  ks. Michał Polny, Aneta Rayzacher-Majewska, Dorota Kornacka, ks. Kamil Prus, Michał Prus Wydawnictwo Katechetyczne