Szanowni Rodzice 

Uprzejmie informujemy, że listy z przydziałem uczniów do poszczególnych klas pierwszych i zerówek wywieszone będą na tablicy ogłoszeń 25 sierpnia.