Witamy na oficjalnej stronie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie. Będziemy się starali umieszczać tutaj wszystkie informacje związane z funkcjonowaniem Rady Rodziców.
Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na maila do Przewodniczącego Rady.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pytania dotyczące finansów Rady Rodziców i wpłat proszę kierować na maila do Skarbnika Rady


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

28 września 2022 r. Rada Rodziców udzieliła absolutorium ustępującej Radzie. W trybie tajnego głosowania, spośród 21 reprezentantów klas wybrano
Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024 w składzie:

PRZEWODNICZĄCY - ANETTA JAKSZEWICZ
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO -MONIKA GOŁĘBIEWSKA
SKARBNIK - KATARZYNA SKURATOWICZ
SEKRETARZ - ŻANETTA STANICKA

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:
MAGDALENA KUŹMA

                                                                         ANNA DULISZ

CZŁONKOWIE:

Szanowni Państwo
Pragnę przybliżyć Państwu czym zajmuje się Rada Rodziców w naszej szkole.
Corocznie w trybie głosowania z grona rodziców wybierana jest Rada Rodziców w składzie: Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Sekretarz, Skarbnik, Komisja Rewizyjna, oraz Członkowie Prezydium. Wybory do Rad Oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym i należy przeprowadzić je w głosowaniu tajnym. Jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic. Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły, a jej kadencja trwa jeden rok szkolny. Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami działającymi w szkole.
Co roku uchwalany jest Regulamin działalności Rady Rodziców

Do kompetencji Rady Rodziców należy:
• Występowanie do dyrektora i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły
• Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego skierowanego do uczniów, realizowanego przez nauczycieli
• Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły
• Rada Rodziców ma prawo wyrażania swojej opinii o pracy szkoły, dyrektora i nauczycieli
• Przedstawiciele Rady Rodziców mają prawo uczestnictwa w komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły
Celem Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a w szczególności wspomagania realizacji celów i jej zadań.
Zajmujemy się również gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności szkoły, a także ustalamy zasady użytkowania tych funduszy. Fundusze ze składek wydawane są na podstawie uchwał w trybie głosowania. W każdym roku przygotowywany jest plan wydatków i sprawozdanie finansowe.
Rada Rodziców corocznie wydaje fundusze m.in na:
• Nagrody i dyplomy dla dzieci biorących udział w konkursach
• Bale karnawałowe, andrzejkowe, szóstoklasistów
• Leki, materiały opatrunkowe do gabinetu pielęgniarskiego
• Owoce, napoje i dekoracje na bale
• Pomoce dydaktyczne
• Artykuły biurowe dla Samorządu Szkolnego
• Nagrody dla uczniów złote dyplomy, medale,
• Nagrody książkowe dla najlepszych uczniów
• Książki pamiątkowe dla uczniów VIII klas
• Wydatki okolicznościowe
Szanowni Państwo,
Dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu, możemy cały czas doskonalić naszą szkołę i uatrakcyjnić proces nauczania naszych dzieci, dlatego zachęcam Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i branie czynnego udziału w naszej działalności.
Z poważaniem
Przewodniczący Rady Rodziców