Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie.

Osoby odpowiedzialne: Hanna Idzikowska, Bożena Kowalczyk

 1. Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody i obiektów w miejscu zamieszkania oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które powstały w sposób naturalny lub są wynikiem działalności człowieka. Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród uczniów umiejętności obserwacji przyrody i zabytków, dokumentowania, interpretacji oraz opisu.
 2. Temat konkursu brzmi „ Uroki Braniewa”.

    W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkoły z klas IV-VIII .Wymagana jest zgoda i podpis rodziców lub opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia.

Uczestnik konkursu ma przedstawić 1 fotografię ciekawego, intrygującego, niezwykłego miejsca, obiektu lub przyrody. Fotografia powinna być wykonana na terenie miasta Braniewa.

     Część fotograficzna

   Wymagany format zdjęć to 15x21

Część opisowa

      W części opisowej na karcie zgłoszenia powinna znaleźć się szczegółowa lokalizacja miejsca( nazwa ulicy, charakterystyczny punkt odniesienia) celem identyfikacji.

 1. 4.Fotografie z kartą zgłoszenia umieszczone w przeźroczystej „koszulce” należy składać u osób odpowiedzialnych za konkurs lub wychowawcy do 27.03.2024r.
 2. 5.Kartę zgłoszeniową i regulamin konkursu można uzyskać bezpośrednio u osób odpowiedzialnych za konkurs lub na stronie internetowej szkoły sp5braniewo.pl
 3. 6.Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr101, poz.926 z późn. zm.) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Szkoły Podstawowej nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie.
 4. 7.Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za niezachowanie warunków regulaminu.
 1. 8.Oceny prac dokona powołane przez Organizatora Jury Konkursu. . Po zakończeniu konkursu odbędzie się wystawa prac w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie.
 2. 9.Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi 30 kwietnia 2024 r. podczas uroczystej akademii z okazji ŚWIĘTA SZKOŁY.
 3. 10.We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Jury
  i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury.

                                                                                                                                                        Organizatorzy

Aby pobrać kartę zgłoszenia kliknij TUTAJ